Tjänster

  • Bolaget utför nybyggnation och även uppdrag inom skötsel och underhåll av befintliga järnvägsspår i Sverige.
  • Bolagets tjänster innefattar slipersbyte, växelriktning, komponentbyte etc. av befintliga järnvägsspår. Därutöver utför bolaget även markarbete och vegetationsröjning på och vid spåren.
  • Uthyrning av tillsyningsman och SOS ledare

 

Exempel på uppdrag som bolaget utför

Slipersbyte

Slipersbyte

Sågning

Sågning och slyröjning

Gångbanor

Nybyggnation av banvall

Rälsbyte

Rälsbyte